Ben aviat informarem sobre la programació i les novetats previstes per Cambraqués 2019.